Thursday, January 6, 2011

ஒருமுறை வாழ்வு... அதை சரிவர வாழ்வது எத்தனைபேர்?... ஏன் இந்த அவலம் ?...எங்கே பிழை?.. நான் சிந்தித்ததை சொல்கிறேன் ...வாருங்கள் உரையாடலாம்...